Canon pärlade för Giving People

Svenska Canon arrangerade en Giving Tuesday-aktivitet där alla medarbetare bjöds in att pärla armband under en timme av sin arbetsdag till förmån för organisationen Giving People.  Målsättningen var att pärla 500 armband. 

Själva Giving Tuesday inleddes med ett frukostföredrag av organisationen Giving People som berättade om sin verksamhet.  Ledningsgruppen och VD var först ut och under dagen samlades medarbetarna för att bidra.  Efter kl. 16:00 bjöds vänner och familj in, och för den som ville behålla sitt armband gick det enkelt att köpa det via Swish.