Material

Här hittar du material som du kan använda i din kampanj

Vill du vara med i #GivingTuesdaySweden? Använd gärna loggorna nedan. Och kom ihåg att alltid använda hashtag #GivingTuesdaySweden

Saknar du något material, hör av dig.

Text

#GivingTuesday är en dag för givande och engagemang som blivit global tack vare människors vilja att dela med sig av idéer och att arbeta tillsammans. #GivingTuesday är ett sätt att tillsammans över hela världen sätta fokus på behovet av att dela och ge istället för att få och konsumera. #GivingTuesday är en gräsrotsrörelse där vem som helst kan vara med och där goda idéer för att uppmuntra givande snabbt sprids över världen.

Loggor

Typsnitt och färgkoder

Typsnitt: Montserrat via Google Fonts. vikt: regular https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

Gul:
CMYK, värden i %:
C: 0
M: 13
Y: 100
K: 0

RGB:
R: 255
G: 216
B: 0
#ffd800

Blå:
CMYK, värden i %:
C: 100
M: 50
Y: 10
K: 0

RGB:
R: 0
G: 105
B: 169 #0069a9