GodEl:s tips för engagemang!

GodEl har engagerade kunder som bland annat brinner för klimatfrågan. På Giving Tuesday 2018 ville företaget uppmana sina kunder att engagera sig och samtidigt sprida kunskap om vad Giving Tuesday innebär. I sociala medier och via nyhetsbrev gav de sina bästa tips och bad följarna dela med sig av sina.