Hör gärna av dig!

Har du frågor om Giving Tuesday Sweden, eller vill bolla en idé? Hör av dig!

 

Emilia Velin Pastén, projektledare för Giving Tuesday Sweden
08-677 30 91, emilia@givasverige.se