Karolinska Institutet engagerade både inom och utanför organisationen

Karolinska Institutet uppmärksammade 2022 Giving Tuesday i sina sociala kanaler. På hemsidan berättade de mer om sin forskning och gjorde det enkelt att donera till den.

Institutionen för Onkologi-Patologi på Karolinska Institutet anordnade dessutom en ”Give away week”, där labinstrument och förbrukningsvaror som inte användes cirkulerades till andra grupper som behövde dem inom institutionen vilket bidrog till en mer hållbar användning av forskningsanslagen.