Sjöräddningssällskapet startade insamling

Sjöräddningssällskapet valde att starta igång en insamlingskampanj lagom till Giving Tuesday 2020. Insamlingen spreds i sociala medier och fick stort gehör hos deras följare. Ett enkelt sätt att sprida kännedom om sitt eget arbete, den globala dagen för generositet samt samla in medel. Och hjälpen kom fram!