Ny rapport: Stort och stabilt engagemang för ideella organisationer

I förra veckan lanserades rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället” av Giva Sverige och PwC. Rapporten visar att medborgaren är avgörande för ideella organisationer. Hela 60 procent av intäkterna kommer från privat finansiering, och medborgarnas engagemang för civilsamhället är såväl stort som stabilt.

– Privatpersoners förhållande till ideella organisationer kan sammanfattas med ett ord: stabilitet. Attityden till ideella organisationer har varit stabil sedan 2013, där knappt åtta av tio tillfrågade har en positiv eller mycket positiv inställning. Vi ser även stabilitet i det ideella arbetet som läggs ner, där cirka hälften av den vuxna befolkningen sedan 1992 har uppgett att de gör en ideell insats, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Stabilitet utmärker även medborgarnas finansiering av civilsamhället. Cirka 60 procent av intäkterna till icke-vinstdrivande organisationer kommer från privat sektor, det mesta från hushållen. Resterande del kommer från offentlig sektor, 32 procent, och kapitalavkastning, 8 procent.

Glassindex mattas av?
Glassindex är ett sätt att visa hur mycket pengar svenskar spenderar på godis och sötsaker jämfört med hur mycket som skänks till ideella organisationer med 90-konto. Indexet är tänkt att jämföra två typer av “icke-nödvändig” konsumtion från ett hushållsperspektiv.

2018 gick glassindex ned jämfört med 2017 och är nu på samma nivå som 2014. En möjlig orsak till nedgången 2018 är en ökad glasskonsumtion i samband med en varm sommar. Konsumtion av glass, godis och sötsaker ökade med 2,5 miljarder till 33,6 miljarder, medan allmänhetens givande minskade något, från 7,8 till 7,7 miljarder.

– Efter en uppgång mellan 2012 och 2015 tyder trenden de senare åren på att givandet inte lyckas ta en större andel av hushållens plånböcker, trots att de senaste tio åren har varit något av ett rekord i god konjunktur. Vi vet inte om pandemin kommer att ändra på det, men förr eller senare kommer en lågkonjunktur. Det i kombination med de megatrender som vi ser kommer att påverka civilsamhället de kommande åren gör att ideella organisationer behöver se över sina långsiktiga strategier för att lyckas vara relevanta, väl organiserade och finansierade även 2030, säger Johan Sverker, senior rådgivare på PwC.

Om rapporten
Rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället” ges ut för sjunde året. Det är PwC och branschorganisationen för tryggt givande; Giva Sverige, som sammanställer kunskap i syfte att visa på förutsättningarna för finansiering av civilsamhället. Rapporten är tänkt att vara en kunskapsbas som organisationer, beslutsfattare, företag och andra intressenter kan ha nytta av för att bättre förstå förutsättningarna för finansiering av ideell verksamhet.

Ladda ned rapporten 
Ladda ned kortversion av rapporten