Svenskarna lägger allt mer tid på ideellt engagemang

Det ideella engagemanget i Sverige är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden.

Det visar den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola som släpptes i förra veckan.

Läs hela studien här.