Kategorier
Uncategorized

TACK för ert fantastiska engagemang!

Vilken fantastisk 💙Giving Tuesday 💛vi hade igår. Vi är så glada och stolta över den generositet och omtanke ni delade i era kanaler igår. STORT STORT TACK till er ALLA som bidrog. Ni är sådana hjältar. Vi upplever att gensvaret och deltagande har varit större än någonsin i år och det visar verkligen vilken gemenskap och vilja till handlingskraft som finns i samhället idag. Tillsammans skapar vi förändring.

/Giving Tuesday-teamet i Sverige

Kategorier
Uncategorized

Pressmeddelande: Imorgon är det Giving Tuesday – uppstickardagen som fokuserar på generositet

Intresset är stort inför morgondagens Giving Tuesday, givandets egen dag. Miljontals människor över hela världen engagerar sig, och i Sverige planerar ett stort antal företag och organisationer aktiviteter som ska få oss att fokusera på omtanke och generositet.

– Giving Tuesday växer globalt och vi har bara sett början här i Sverige. Jag tror även att den pandemi som nu drabbar världen har gjort oss mer medvetna om betydelsen av omtanke och positiva handlingar, stora som små, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige som är nationell partner för Giving Tuesday i Sverige.

Imorgon den 1 december är det dags. Privatpersoner, organisationer och företag räcker ut en hjälpande hand och arbetar för att få fler att göra detsamma. Det är allt från mindre organisationer som Barnfonden och Kompis Sverige till stora som Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden som deltar. Bland företagen finns GodEl, Apotea och Villervalla.

– Att ha en speciell givardag sätter lite extra tryck på vikten av att dela med sig. Giving Tuesday handlar inte bara om att skänka pengar – man kan ge av sin tid, ge bort saker eller ge en god handling. Dagen rymmer verkligen givande i bred bemärkelse, säger Charlotte Rydh.

Även bland privatpersoner är engagemanget stort, bland initiativen finns människor som pärlar för KOL-forskningen, vinterbadare som badar till förmån för strokedrabbade och människor som cyklar eller springer för att samla in pengar till cancerforskningen.

Giving Tuesday startades 2012 av Belfer Center for Innovation & Social Impact vid 92nd Street NY i samverkan med United Nations Foundation. Giva Sverige; branschorganisationen för tryggt givande, är sedan 2017 nationell samordnare för Giving Tuesday i Sverige.

Kategorier
Uncategorized

Ny rapport: Stort och stabilt engagemang för ideella organisationer

I förra veckan lanserades rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället” av Giva Sverige och PwC. Rapporten visar att medborgaren är avgörande för ideella organisationer. Hela 60 procent av intäkterna kommer från privat finansiering, och medborgarnas engagemang för civilsamhället är såväl stort som stabilt.

– Privatpersoners förhållande till ideella organisationer kan sammanfattas med ett ord: stabilitet. Attityden till ideella organisationer har varit stabil sedan 2013, där knappt åtta av tio tillfrågade har en positiv eller mycket positiv inställning. Vi ser även stabilitet i det ideella arbetet som läggs ner, där cirka hälften av den vuxna befolkningen sedan 1992 har uppgett att de gör en ideell insats, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Stabilitet utmärker även medborgarnas finansiering av civilsamhället. Cirka 60 procent av intäkterna till icke-vinstdrivande organisationer kommer från privat sektor, det mesta från hushållen. Resterande del kommer från offentlig sektor, 32 procent, och kapitalavkastning, 8 procent.

Glassindex mattas av?
Glassindex är ett sätt att visa hur mycket pengar svenskar spenderar på godis och sötsaker jämfört med hur mycket som skänks till ideella organisationer med 90-konto. Indexet är tänkt att jämföra två typer av “icke-nödvändig” konsumtion från ett hushållsperspektiv.

2018 gick glassindex ned jämfört med 2017 och är nu på samma nivå som 2014. En möjlig orsak till nedgången 2018 är en ökad glasskonsumtion i samband med en varm sommar. Konsumtion av glass, godis och sötsaker ökade med 2,5 miljarder till 33,6 miljarder, medan allmänhetens givande minskade något, från 7,8 till 7,7 miljarder.

– Efter en uppgång mellan 2012 och 2015 tyder trenden de senare åren på att givandet inte lyckas ta en större andel av hushållens plånböcker, trots att de senaste tio åren har varit något av ett rekord i god konjunktur. Vi vet inte om pandemin kommer att ändra på det, men förr eller senare kommer en lågkonjunktur. Det i kombination med de megatrender som vi ser kommer att påverka civilsamhället de kommande åren gör att ideella organisationer behöver se över sina långsiktiga strategier för att lyckas vara relevanta, väl organiserade och finansierade även 2030, säger Johan Sverker, senior rådgivare på PwC.

Om rapporten
Rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället” ges ut för sjunde året. Det är PwC och branschorganisationen för tryggt givande; Giva Sverige, som sammanställer kunskap i syfte att visa på förutsättningarna för finansiering av civilsamhället. Rapporten är tänkt att vara en kunskapsbas som organisationer, beslutsfattare, företag och andra intressenter kan ha nytta av för att bättre förstå förutsättningarna för finansiering av ideell verksamhet.

Ladda ned rapporten 
Ladda ned kortversion av rapporten

Kategorier
Uncategorized

Svenskarna lägger allt mer tid på ideellt engagemang

Det ideella engagemanget i Sverige är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden.

Det visar den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola som släpptes i förra veckan.

Läs hela studien här.

Kategorier
Uncategorized

Webbinarium 23 oktober: Så kan ni skapa engagemang på Giving Tuesday!

Välkommen till en digital kickoff för företag och organisationer som är nyfikna på eller planerar att engagera sig på Giving Tuesday – givandets egen dag.

23 oktober kl 09.00-10.00

Vi berättar om konceptet Giving Tuesday internationellt och i Sverige, om olika sätt att engagera givare, volontärer, kunder och ambassadörer – och ger en mängd idéer på hur ni kan göra. Dessutom får ni ta del av en rad exempel på hur andra har gått tillväga för att få genomslag, engagera sina målgrupper eller samla in pengar på Giving Tuesday.

Giving Tuesday äger i år rum den 1 december – direkt efter Black Friday och Cyber Monday. Giving Tuesday startade just som en reaktion mot alla de dagar i november som handlar om shopping och konsumtion. Idag är det en global folkrörelse som sätter de goda gärningarna i centrum och uppmärksammar allt positivt som görs i samhället. 

Förra året deltog omkring 200 organisationer och företag i Sverige, och antalet Swishgåvor gick upp med hela 121 procent. I år siktar vi ännu högre!
 

Medverkande:
Amelie Furborg, ansvarig för kommunikation och intressepolitik på Giva Sverige och projektledare för Giving Tuesday Sweden
Helen Iwefors, ansvarig företagsengagemang, Giving Tuesday Sweden
Organisationer och företag som berättar om sin Giving Tuesday-aktivering 2019 

Varmt välkommen! 

Anmäl dig här!